In memory Olga Kah

Zeer geschokt en verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van Olga Kah.
Olga was sinds 1994 instructrice bij de SHG en was wekelijks actief op de club.
We zullen haar humor, haar nuchterheid en aanwezigheid enorm missen.