Gedrag & Gehoorzaamheid 1

Cursusduur: 12  weken
Groepsgrootte: 6 à 8 combinaties
Voorwaarde voor deelname: de hond dient minimaal een Basis 2 cursus bij de SHG hebben gedaan.
Examengeld: € 5,-

Doelstelling:

De hond werkt oefeningen af, zoals deze door de geleider aan de hond worden opgedragen.

Onderdelen:

gedrag ten opzichte van andere honden

doel: de hond reageert niet op andere honden.

staan en betasten

doel: de hond gaat op commando staan en laat zich door een vreemde betasten.

gebit tonen

doel: de accepteert dat de baas aan zijn bek zit.

blijven liggen

doel: de hond blijft op commando liggen, terwijl de baas uit zicht is.

volgen

doel: de hond loopt vlot en attent, met de kop naast de knie van de baas, zonder de baas te hinderen.

hier

doel: de hond komt op commando  bij de baas en is dan onder appèl.

plaats sturen

doel: de hond gaat op commando, naar zijn vooraf aangegeven plaats terug en gaat daar liggen.

vlak apporteren

doel: de hond kan een voorwerp apporteren