Gedrag & Gehoorzaamheid 2

Cursusduur: 12  weken
Groepsgrootte: 6 à 8 combinaties
Voorwaarde voor deelname: de hond dient minimaal geslaagd te zijn voor een GG 1 cursus bij de SHG.
Examengeld: € 5,-

Doelstelling:

De hond werkt oefeningen af, zoals deze door de geleider aan de hond worden opgedragen.

Onderdelen:

gedrag ten opzichte van andere honden

doel: de hond reageert niet op andere honden

vier minuten liggen

doel: de hond blijft op commando vier minuten liggen, terwijl de baas uit zicht is.

volgen

doel: de hond loopt vlot en attent, met de kop naast de knie van de baas, zonder de baas te hinderen.

af en staan tijdens het volgen

doel: de hond gaat af op commando of blijft staan op commando, terwijl de baas doorloopt.

naar het vak sturen

doel: de hond wordt op commando naar een vak, gemarkeerd door vier pionnen, gestuurd en gaat direct liggen.

zit, staan en af

doel: de hond gaat al naar gelang het commando, zitten, staan en af terwijl de baas op afstand staat.

vlak apporteren van een stalen voorwerp

doel: de hond kan een stalen voorwerp apporteren

apporteren over een hindernis

doel: de hond apporteert een voorwerp, waarbij de hond met het voorwerp in de bek een hindernis neemt.

komen met af

doel: de hond wordt door de baas bij zich geroepen en moet vervolgens op een bepaalde afstand op commando gaan liggen.

sorteren

doel: de hond moet zijn voorwerp uit een aantal gelijksoortige voorwerpen zoeken.