Gedrag & Gehoorzaamheid 3

Cursusduur: 12  weken
Groepsgrootte: 6 à 8 combinaties
Voorwaarde voor deelname: de hond dient minimaal geslaagd te zijn voor een GG 2 cursus bij de SHG.
Examengeld: € 5,-

Doelstelling:

De hond werkt oefeningen af, zoals deze door de geleider aan de hond worden opgedragen.

Onderdelen:

twee minuten zitten

doel: de hond blijft op commando twee minuten zitten, terwijl de geleider uit het zicht van de hond staat.

vier minuten liggen

doel: de hond blijft op commando vier minuten liggen, terwijl de geleider uit zicht is. Na 2 minuten loopt de examinator tussen de honden door.

volgen

doel: de hond loopt vlot en attent, met de kop naast de knie van de baas, zonder de geleider te hinderen.

staan, zitten en liggen tijdens het volgen

doel: de hond blijft staan op commando of gaat liggen of zitten op commando, terwijl de geleider doorloopt zonder tempo te veranderen.

komen met staan en liggen

doel: de hond wordt op 25 meter afstand door de geleider geroepen en moet op 1/3 van de afstand staan. Vervolgens wordt de hond weer geroepen en moet op 2/3 van de afstand liggen. Vervolgens wordt de hond weer geroepen en moet deze voor de geleider gaan zitten. 

naar pylon zenden en staan, naar het vak sturen en liggen, aansluiten

doel: de hond wordt op commando naar een pylon gestuurd en moet daar staan blijven. Na ongeveer 3 seconden wordt de hond naar het vak gestuurd, gemarkeerd door vier pionnen, gestuurd en gaat direct liggen. De geleider loopt vervolgens terug naar de hond en 2 meter voor de hond moet de geleider een aangegeven route volgen. Op een teken roept de geleider tijdens het lopen de hond.

apport met richting aanwijzingen

doel: de hond wordt naar een pylon gestuurd en vervolgens naar één  van de drie voorwerpen gestuurd om deze te apporteren

apporteren van een stalen voorwerp over een hindernis

doel: de hond apporteert een stalen voorwerp, waarbij de hond met het voorwerp in de bek een hindernis neemt.

sorteren

doel: de hond moet zijn voorwerp uit een aantal gelijksoortige voorwerpen zoeken.